Migrena

Migrena je hronična bolest koja se karateriše napadima glavobolje, koja zahvata jednu polovinu glave, umereno jakog ili jakog intenziteta, pulsirajućeg karaktera, praćena mučninom, povraćanjem, fotofobijom (preosetljivost na svetlost) i fonofobijom (preosetljivost na zvuke).  Zbog toga se pacijenti povlače u mirnu i zamračenu prostoriju da bi lakše podneli ionako već neizdržljivu glavobolju. Javlja se kod 12-18% žena i kod 5-6% muškaraca.

 Uzročnik migrene

Migrena se javlja kod ljudi koji imaju genetsku osnovu za razvoj migrene. Međutim da bi se razvio migrenozni napad potrebni su neki predisponirajući činioci.  Među tim činiocima dominantno mesto imaju pojačana psihička tenzija, nervoza, nesanica, stresovi. Važan činioc u nastajuanju migrene ima i reumatski proces na vratnom delu kičme (diskus hernije, spondiloza, diskopatija, radikulopatija…) Od ostalih činilaca koji pokreću migenozni napad su hormonski poremećaji kod žena, upale sinusa, različita oštećenja mozga… Kod malog procenta pacijenata, konzumiranje neke hrane i pića (čokolada, stari sirevi, crno vino, kokakola…) mogu pokrenuti napad.

Vrste migrena

Uobičena je podela migrene na:

–          Migrena bez aure i

–          Migrena sa aurom

MIGRENA BEZ AURE– prestavlja ponavljane glavobolje, bez poznatog uzroka, koji ispunjava neke od sledećih kriterijuma:

  1. Napad glavobolje traje 4-72 h;
  2. Glavobolja je jednostrano lokalizovana;
  3. Bol je pulsirajućeg karaktera;
  4. Bol je umerenog ili jakog intenziteta;
  5. Bol pojačava  fizička aktivnost;
  6. Glavobolja je praćena mučninom, sa ili bez povraćanja;
  7. Glavobolja je praćena fotofobijom ili fonofobijom.

MIGRENA SA AUROM– predstavlja periodično ponavljane glavobolje koje se najčešće javljaju u roku od 60 minuta od simptoma aure, ali može da počne i pre ili istovremeno sa njima, a ponekad glavobolja izostaje.

AURA- je napad ponavljanih neuroloških simptoma koji traju od 5 do 60 min. Ona se javlja najčešće u vidu pozitivnih vidnih obeležja (trepćuća svetlost, mrlje, linije) ili u vidu negativnih vidnih obeležja (gubitak vida, defekti u vidnom polju). Ređe se javlja u vidu pozitivnih senzornih sinmptoma (mravinjanje, bockanje) ili negativnih senzornih simptoma (utrnutost).

Posebna vrsta migrene kod žena je tzv. Menstrualna migrena koja nastaje kao posledica abnormalne reakcija centralnog nervnog sistema izloženog normalnom variranju hormona tokom menstrualnog ciklusa. U početku bolesti napadi migrene se javljaju neposredno pre ili u toku menstruacije. Kasnije se napadi javljaju van menstrualnog perioda, u sve kraćim razmacima.

Komplikacije migrene

Najčešće komplikacije migrene su:

1. HRONIČNA MIGRENA- predstavlja prisustvo glavobolje, koja odgovara migreni koja traje 15 i više dana mesečno, tokom više od tri meseca.

2. MIGRENSKI STATUS- je onesposobljavajući napad migrene bez aure, sa glavoboljom jakog intenziteta, koja traje duže od 72 h.

3. Povećan rizik za dobijanje MOŽDANOG UDARA kod osoba sa migrenom, dokazan je za žene mlađe od 45 godina. Migrena sa aurom povećava rizik za dobijanje moždanog udara 2,27 puta, a migrena bez aure 1.83 puta. Ovaj rizik se utrostručuje kod  pušača, a četvorostruko uvećava kod žena koje koriste oralna kontraceptivna srestva.

4. EPILEPTIČNI NAPAD izazvan migrenom nastaje kao posledica kortikalne depresije.

Dijagnoza

Dijagnoza migrene se postavlja na osnovu kliničke slike, odnosno na osnovu opisa migrenoznog napada. Pre postavljanja konačne dijagnoze, neophodno je uraditi dopunske preglede koji isključuju postojanje nekog organskog oboljenja mozga (elektroencefalografija-EEG, magnetna rezonanca glave, magnetna rezonanca vratnog dela kičme, rengen sinusa…)

Lečenje

Primena običnih analgetika (Brufen, Dikolofen, Kafetin…) je pokazala vrlo slab efekat. Veću efikasnost pokazali su triptani. To su lekovi koji izazivanju suženje krvnih sudova mozga (vazokonstrikciju) i na taj način zaustavljaju napad. Ovi lekovi su efikasni samo ako se uzmu na samom početku napada. Ukoliko se uzmu kasnije nemaju nikakvog efekta. 7 do 10 tableta mesečno nema štetnih efekata. Ukoliko se uzima preko ovog broja, ovi lekovi mogu da izazovu oštećenja mozga. Ni velike doze jakih analgetika ne mogu zaustaviti migrenu. Najefikasniji način za zaustavljanje migrenoznog napada je infuziona terapija. Kod svih pacijenata koji su imali napad migrene, jedna infuziona terapija, koja sadrži male doze analgetika i lekova za ishranu mozga, prekida  napad migrene.  Dalje lečenje usmereno je na otklanjanje provocirajućih činilaca. Ovde se pre svega misli na lečenje reumatskog procesa vratnog dela kičme i popravljanje vratne cirkulacije. Postepeno uvodimo u terapiju lekove tzv. stabilizatore nerava koji dugoročno sprečavaju ponovni napad migrene.

Terapija Bola


TERAPIJA BOLA je prva specijalistička ordinacija u Srbiji koja se bavi lečenjem svih vrsta bolova i lečenjem hitnih stanja.

Pregledi u odinaciji se obavljaju radnim danom od 10-20 h, kućne posete svakog dana od 08.00 do 22.00 h.
Savremena svetska dostignuća, prilagođena našim uslovima, primenjujemo sa velikim uspehom omogućavajući pacijentima konforan život bez bola.

Detaljnije...

Dr. Nebojiša Mitić

SVAKI BOL JE MOGUĆE IZLEČITI